۰

کرپی

کرپی یک نوع بست U شکل است که برای بستن پایه و قلاب سیم بکسل بالابر ساختمانی استفاده می شود. یک پیچ و مهره‌ U شکل به شکل حرف U که دو طرف آن قلاویز شده می‌باشد. استفاده از بست های U شکل (Wire Rope Clips) مستلزم دقت فراوان در بستن صحیح بست ها می باشد از جمله این که گودی U بست ها بر روی بخش انتهایی سیم بکسل قرار گیرد و حداقل از سه عدد بست استفاده شود. علاوه بر آن پس از محکم کردن اولیه بست ها باید بر حسب لزوم به طور منظم چک شده و محکم گردد. بستن کرپی بر روی سیم بکسل استانداردهایی دارد که باید رعایت شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.