موزاییک واش بتن 60*30 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 60*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : واش بتن - رنگ : سایر - ضخامت : 2.5 میلیمتر - وزن : 15.5 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک ساده 30*30 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - رنگ : کرم - ضخامت : 2.5 - وزن : 50 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک لوزی 30*30 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : لوزی - رنگ : کرم, قرمز - ضخامت : 2.5 - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک بهمنی 30*30 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : بهمنی - رنگ : طوسی - ضخامت : 3 میلیمتر - وزن : 12 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک 9خانه 30*30 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : 9خانه - رنگ : طوسی - ضخامت : 3 - وزن : 12 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک ساده جوشقان 40*40 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - رنگ : طوسی - ضخامت : 2.5 - وزن : 7.2 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک سنگ فرش 30*30 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگ فرش - رنگ : کرم, قرمز - ضخامت : 2.5 - وزن : 7.2 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک ساده 40*40 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - رنگ : کرم - ضخامت : 2.5 - وزن : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک آجری 40*40 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : آجری - رنگ : کرم, قرمز - ضخامت : 3 سانتیمتر - وزن : 12.8 کیلوگرم - کشور سازنده : ایرانی

به زودی

موزاییک موجی 40*40 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : موجی - رنگ : کرم, طوسی, زرد - ضخامت : 3 سانتیمتر - وزن : 12.8 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

موزاییک سنگ فرش 40*40 خرده فروشی

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگ فرش - رنگ : کرم, قرمز - ضخامت : 3 سانتیمتر - وزن : 12.8 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1228 AGE
AGE

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1228 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1226 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1226 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1224 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1224 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1222 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1222 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1220 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1220 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1218 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1218 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1216 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1216 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1214 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1214 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1212 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1212 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

پارکت 8 میلی متری 1210 وینتکس
wintex

مشخصات کلی نوع : پارکت لمینت - رنگ : 1210 - ابعاد هر تایل : 0.08*19.1*120 - ضخامت : 8 میلیمتر - تعداد تایل در هر بسته : 10 - رویه برجسته - گارانتی : ندارد - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی استاندارد سایشی : AC-4 - مقاومت در برابر جذب مایعات - سازگاری با گرمایش از کف - سطح قابل پوشش هر بسته : 10 متر مربع - سایر ویژگی ها : دارای روکش PVC

به زودی

کفپوش

کفپوش

کفپوش بطور کلی برای پوشاندن دائمی سطح طبقات یا هر سطح دیگری استفاده می شود. کفپوش نوعی مواد تکمیلی است که بر روی یک سطح اعمال می شود تا آن را برای راه رفتن فراهم سازد.

به دلیل تنوع زیادِ کفپوش از جمله سنگ، سرامیک، پارکت ولمینت، موزائیک، سه بعدی، اپوکسی، گرانول و... باید در هنگام خرید به تناسب دیگر اجزای خانه با آن توجهِ کامل به عمل آورد و سبک کفپوشی که برای شما و خانه شما مناسب است انتخاب شود. انتخاب کفپوش یک تصمیم بزرگ است زیرا در بر گیرنده ی سطح بزرگی است و آنچه که انتخاب می کنید تاثیر مهمی در نگاه، احساس و کاربرد هر اتاق در خانه شما خواهد داشت.