موزاییک گرانیتی و سماقی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : گرانیتی سماقی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی ویبره ای طرح پوست ماری 40*40 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پوست ماری - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی ویبره ای طرح ستاره کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ستاره - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی طرح سنگفرش کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگفرش - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی 6*40*40 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 6*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 6 - وزن هر متر مربع : 135 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۵,۸۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی طرح ساده کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی نابینایان کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 6*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پرسی نابینایان - ضخامت : 6 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۵,۸۰۰ تومان

کفپوش بتنی ویبره ای طرح یاس کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : یاس - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

موزاییک زیرپارکتی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۱۸,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی 6*20*20 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 6*20*20 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 6 - وزن هر متر مربع : 135 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۷,۷۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی طرح آجری کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : آجری - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی طرح کوبیک کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : کوبیک - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 125 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی طرح واش کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : واش - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی ویبره ای طرح پوست ماری کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*20*20 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پوست ماری - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی طرح آی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : آی - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی ویبره ای طرح آلستوم کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : آلستوم - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

کفپوش بتنی ویبره ای طرح شیاری نابینایان کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : شیاری نابینایان - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۱,۵۰۰ تومان

موزاییک ساده زیرپارکتی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۱۹,۵۰۰ تومان

کفپوش پلیمری طرح چرمی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : چرمی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

کفپوش بتنی ویبره ای طرح سکه ای نابینایان کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*20*20 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سکه ای نابینایان - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۱,۵۰۰ تومان

کفپوش پلیمری طرح قابدار کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : قابدار - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

کفپوش بتنی پرسی 6*10*20 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 6 - وزن هر متر مربع : 135 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۵۰,۹۰۰ تومان

آبراه بتنی 35 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 7*25*35 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 7 - وزن هر متر مربع : 18 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۴,۹۰۰ تومان

آبراه بتنی 60 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 7*15*60 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 7 - وزن هر متر مربع : 20 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۴,۹۰۰ تومان

کفپوش

کفپوش

کفپوش بطور کلی برای پوشاندن دائمی سطح طبقات یا هر سطح دیگری استفاده می شود. کفپوش نوعی مواد تکمیلی است که بر روی یک سطح اعمال می شود تا آن را برای راه رفتن فراهم سازد.

به دلیل تنوع زیادِ کفپوش از جمله سنگ، سرامیک، پارکت ولمینت، موزائیک، سه بعدی، اپوکسی، گرانول و... باید در هنگام خرید به تناسب دیگر اجزای خانه با آن توجهِ کامل به عمل آورد و سبک کفپوشی که برای شما و خانه شما مناسب است انتخاب شود. انتخاب کفپوش یک تصمیم بزرگ است زیرا در بر گیرنده ی سطح بزرگی است و آنچه که انتخاب می کنید تاثیر مهمی در نگاه، احساس و کاربرد هر اتاق در خانه شما خواهد داشت.