۰
مقایسه
کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ

کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : زرد

۱۵ %
۱۴۴,۹۶۰ تومان

۱۲۳,۲۱۶ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو مدل  برنجی با پوشش کروم

کفشوی سیتکو مدل برنجی با پوشش کروم
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : کروم

۱۵ %
۱۲۵,۸۰۰ تومان

۱۰۶,۹۳۰ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو مدل تمام استیل(نگیر) دریچه دار

کفشوی سیتکو مدل تمام استیل(نگیر) دریچه دار
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 150 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : تمام استیل - رنگ : استیل - گارانتی : دارد

۱۵ %
۲۷,۴۰۰ تومان

۲۳,۲۹۰ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو مدل برنجی  زرد رنگ

کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 30*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : زرد

۱۵ %
۴۴۴,۶۰۰ تومان

۳۷۷,۹۱۰ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ

کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 14*9 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : زرد - گارانتی : دارد

۱۵ %
۲۱۵,۹۰۰ تومان

۱۸۳,۵۱۵ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو مدل برنجی برنزی رنگ

کفشوی سیتکو مدل برنجی برنزی رنگ
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : برنز

۱۵ %
۱۲۶,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۱۰۰ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو مدل برنجی با پوشش برنزی

کفشوی سیتکو مدل برنجی با پوشش برنزی
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : برنز - گارانتی : دارد

۱۵ %
۱۴۶,۱۰۰ تومان

۱۲۴,۱۸۵ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو  مدل برنجی با پوشش کروم

کفشوی سیتکو مدل برنجی با پوشش کروم
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : کروم

۱۵ %
۱۳۳,۴۰۰ تومان

۱۱۳,۳۹۰ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ

کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنجی - رنگ : زرد

۱۵ %
۱۴۶,۱۰۰ تومان

۱۲۴,۱۸۵ تومان

مقایسه
کفشوی سیتکو برنجی برنزی رنگ

کفشوی سیتکو برنجی برنزی رنگ
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنجی - رنگ : برنز

۱۵ %
۱۴۶,۱۰۰ تومان

۱۲۴,۱۸۵ تومان

مقایسه
کفشوی تمام استیل طلایی (نگیر )معمولی سیتکو  مدل درب پنجره ایی

کفشوی تمام استیل طلایی (نگیر )معمولی سیتکو مدل درب پنجره ایی
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 150 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : تمام استیل - رنگ : طلایی

۳ %
۲۸,۴۴۰ تومان

۲۷,۵۸۷ تومان

مقایسه
کفشوی تمام استیل طلایی(نگیر ) سیتکو مدل معمولی درب تخت

کفشوی تمام استیل طلایی(نگیر ) سیتکو مدل معمولی درب تخت
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 150 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : تمام استیل - رنگ : طلایی

۱۵ %
۷۴,۷۰۰ تومان

۶۳,۴۹۵ تومان

مقایسه
کفشوی تمام استیل(نگیر ) سیتکو مدل معمولی درب تخت

کفشوی تمام استیل(نگیر ) سیتکو مدل معمولی درب تخت
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 150 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : تمام استیل - رنگ : استیل

۱۵ %
۵۹,۸۰۰ تومان

۵۰,۸۳۰ تومان

مقایسه
کفشوی تمام استیل (نگیر) معمولی سیتکو مدل درب مشبک

کفشوی تمام استیل (نگیر) معمولی سیتکو مدل درب مشبک
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 150 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : تمام استیل - رنگ : استیل

۱۵ %
۵۹,۸۰۰ تومان

۵۰,۸۳۰ تومان

مقایسه
کفشوی  سیتکو تمام استیل(نگیر) معمولی

کفشوی سیتکو تمام استیل(نگیر) معمولی
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 150 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : تمام استیل - رنگ : استیل

۱۵ %
۲۸,۶۰۰ تومان

۲۴,۳۱۰ تومان

مقایسه
کفشوی برنجی با پوشش کروم سیتکو مدل(سرامیک خور)

کفشوی برنجی با پوشش کروم سیتکو مدل(سرامیک خور)
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : کروم

به زودی

مقایسه
کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ

کفشوی سیتکو مدل برنجی زرد رنگ
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 400 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : برنج - رنگ : زرد

به زودی

مقایسه
کفشوی تمام استیل سیتکو مدل نگیر طلایی معمولی درب مشبک

کفشوی تمام استیل سیتکو مدل نگیر طلایی معمولی درب مشبک
سیتکو

مشخصات فنی ابعاد : 10*10 - وزن : 150 گرم - قطر خروجی : 14 سانتیمتر - جنس : تمام استیل - رنگ : طلایی

به زودی