۰

کلید ها

در مدار فرمان برای قطع کامل سیستم از شستی های قارچی یا استپ قارچی استفاده می شود. تحریک این شستی ها نیاز به دقت زیادی نداشته و بعد از عملکرد در حالت قفل باقی می مانند. این شستی ها در رنگ ها و مدل های ساده، سوئیچ دار و لامپ دار در بازار موجود می باشند. کلید استپ قارچی در آسانسور بر روی تابلو ریویزیون روی کابین و همچنین در ته چاله آسانسور برای مواقع اضطراری برای سرویس کار تعبیه شده است.