۰

کنترل امنیتی

یکی از لایه های مدیریت ساختمان هوشمند، اجرای سیستم امنیتی است، این مورد یکی از قابلیت هایی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و یکی از موارد بسیار کلیدی در ساختمان هوشمند مطرح است، به نحوی که ساختمان هوشمند بدون سیستم امنیتی، معنا ندارد. خانه هوشمند به هنگام نبود شما حضورتان را شبیه سازی می کند و در صورت وقوع اتفاق شما را با خبر می سازد و اقدامات لازم را در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه انجام می دهد. درواقع ما با استفاده از فناوری هوشمندسازی ساختمان ها و برنامه های کاربردی وب محور و یا موبایل محور مبتنی بر این فناوری، می توانیم دستگاه ها و وسایل موجود در یک خانه هوشمند را در قالب اشیاء تحت نظارت و کنترل بیشتر خود درآوریم و ازاین طریق امنیت بهتری را در خانه هوشمند داشته باشیم. از آنجايی كه در ساختمان های هوشمند تمامی سيستم های تاسيساتی و امنيتی به سيستم هوشمند متصل هستند، براحتي می توان در زمان خطر از ارتباط دادن آنها با يكديگر نهايت بازدهی را به عمل گرفت و درصد امنيت جانی ساكنين را بسيار بالا برد.