۰

کنترل دما

استفاده از سيستم کنترل هوشمند دما در خانه های هوشمند، علاوه بر امكان كنترل دستي و يا هوشمند دمای محيط و ارائه گزارش از دمای نقاط مختلف ساختمان، این امکان را می دهد تا در زمانی كه پنجره ها به اشتباه باز مانده اند و سبب اتلاف انرژی می گردند، با اعلام هشدار های لازم، شما را از این امر مطلع ساخته و در صورت عدم توجه به هشدارها در یک فاصله زمانی معین، سیستم به طور خودکار اقدام به قطع سیستم تهویه نماید. با كمک سیستم کنترل هوشمند دما، شما می توانيد مدتی قبل از ورود به ساختمان، سيستم تهویه را فعال نماييد تا در هنگام ورود، دمای محيط مطابق با خواست و سليقه شما باشد. اين امر نه تنها هزينه های نگهداری سيستم های سرمايشی و گرمايشی شما را كاسته و به طول عمر آنها كمک می نمايد، بلكه شما را در مصرف بهينه انرژی و كاهش هزينه های ناشی از آن نيز ياری خواهد نمود.