۰

کنترل رطوبت

سنسور رطوبت، رطوبت نسبی موجود در محیط را اندازه گیری کرده و مقادیر اندازه گیری شده را گزارش می دهد. در واقع این رطوبت سنج هم رطوبت و هم دما را اندازه گیری می کند. رطوبت به صورت مطلق و نسبی اندازه گیری می شود. سنسور های رطوبت، کاربردهای بسیار گسترده ای دارند. مثلاً در محیط بیمارستان هایی که از بیماران مبتلا به بیماری های تنفسی مراقبت می کنند با استفاده از سنسورهای رطوبت مقدار رطوبت محیط را در حد مطلوب نگه می دارند. در برخی از انبارها که نیاز به وجود رطوبت دارند مانند انبارهای تنباکو و همچنین در موزه ها که رطوبت باعث از بین رفتن آثار تاریخی مثل نسخ خطی و عتیقه جات می شود از سنسور رطوبت به طور گسترده استفاده می شود. همچنین در ساختمان‌های اداری و مسکونی برای بهبود تهویه مطبوع و سالم ماندن هوا از سنسور رطوبت استفاده می شود. همچنین از این سنسورها در ایستگاه های هواشناسی استفاده می شود به طوری که خروجی سنسورهای رطوبت به طور دایم و منظم برای پیش بینی وضع آب و هوا تحلیل می شود.