۰

کنترل پرده و سایبان

قابلیت کنترل هوشمند و از راه دور پنجره ها این امکان را به مصرف کننده می دهد که با باز و بسته شدن به موقع، مناسب با دما و شرایط خارجی و داخلی محیط خانه، تا حد امکان برای تهویه مطبوع شرایط زندگی از هوای طبیعی استفاده شود و در مصرف انرژی های گاز و برق صرفه جویی صورت گیرد. علاوه بر آن کنترل هوشمند و از راه دور پرده ها و سایه بان ها هم علاوه بر کمک به بالا رفتن راندمان سیستم های حرارتی و بردوتی و کاهش مصرف انرژی، امکان استفاده از نور طبیعی خورشید در زمان های مشخص را می دهد. همچنین با باز و بسته کردن تصادفی یا برنامه ریزی شده پرده های خانه هوشمند، شرایط حضور را در مواقعی که کسی در خانه نیست یا اهل خانه به مسافرت رفته اند شبیه سازی می کند و این به افزایش امنیت از دید بیرونی می انجامد.