۰

کنترل گرمایش و سرمایش

با هوشمند نمودن سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان یا منزل، دیگر نیازی به روشن یا خاموش کردن این سیستم‎ها ندارید، چرا که با تعیین میزان دمای مورد نظر در این سیستم، می‎توان همیشه از دمای مطلوب برخوردار بود و همچنین از اتلاف انرژی‎های مربوطه جلوگیری کرد. از طریق ارتباط کلید هوشمند اختصاصی با سنسورهای تعیین دما، سیستم به صورت خودکار عمل کرده و در صورت نیاز، گرمایش یا سرمایش را فعال می‎کند. همچنین می‎توان از طریق کلیدهای اختصاصی گرمایش و سرمایش هوشمند را به صورت دستی کم و زیاد نمود. یکی از ویژگی‎های مهم سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند، کنترل از راه دور قبل از ورود به منزل و عمل کردن سیستم بصورت خودکار است. از ویژگی های سیستم های هوشمند کنترل گرمایش و سرمایش می توان به تنظیم دمای مورد نیاز ساختمان توسط کاربر با استفاده از کلیدهای هوشمند اختصاصی دیواری، تنظیم سرعت سیستم بصورت دستی یا اتوماتیک، روشن و خاموش شدن تجهیزات سرمایش و گرمایش بصورت هوشمند برای تأمین دمای مورد نیاز، کنترل قابل تنظیم رطوبت، سرما و گرما اشاره کرد.