۰
مقایسه
گاز رومیزی برقی داتیس المنتی 250

گاز رومیزی برقی داتیس المنتی 250
داتیس

مشخصات عمومی نوع : برقی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : 250 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دارای توان 9 مرحله ای- کنترل تمام لمسی

۷ %
۳,۸۴۲,۰۰۰ تومان

۳,۵۷۳,۰۶۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی برقی داتیس لعابی 251

گاز رومیزی برقی داتیس لعابی 251
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : دو شعله - مدل : 251 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : استیل - رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دارای توان 9 مرحله ای - کنترل تمام لمسی

۷ %
۲,۲۱۹,۰۰۰ تومان

۲,۰۶۳,۶۷۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 402

گاز رومیزی داتیس مدل 402
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : چهار شعله - مدل : 402 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۱۷۱,۰۰۰ تومان

۲,۰۱۹,۰۳۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 302

گاز رومیزی داتیس مدل 302
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : سه شعله - مدل : 302 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۱,۸۸۶,۰۰۰ تومان

۱,۷۵۳,۹۸۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 576

گاز رومیزی داتیس مدل 576
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 576 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : لعابی - رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - جنس شبکه : دارای گریل شبکه چدنی لعاب کاری شده - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۵۶۶,۰۰۰ تومان

۲,۳۸۶,۳۸۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 534

گاز رومیزی داتیس مدل 534
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 534 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۵۴۶,۰۰۰ تومان

۲,۳۶۷,۷۸۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 533

گاز رومیزی داتیس مدل 533
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 533 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۵۴۶,۰۰۰ تومان

۲,۳۶۷,۷۸۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 593

گاز رومیزی داتیس مدل 593
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 593 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۵۴۶,۰۰۰ تومان

۲,۳۶۷,۷۸۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 532

گاز رومیزی داتیس مدل 532
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 532 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی- مجهز به تایمر لمسی دیجیتال برای شعله پلوپز

۷ %
۲,۸۱۷,۰۰۰ تومان

۲,۶۱۹,۸۱۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 551

گاز رومیزی داتیس مدل 551
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 551 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۵۴۶,۰۰۰ تومان

۲,۳۶۷,۷۸۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 512

گاز رومیزی داتیس مدل 512
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 512 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳,۱۱۵,۵۰۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 561

گاز رومیزی داتیس مدل 561
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 561 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۳,۳۹۴,۵۰۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 535

گاز رومیزی داتیس مدل 535
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 535 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۳,۷۶۳,۰۰۰ تومان

۳,۴۹۹,۵۹۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 542

گاز رومیزی داتیس مدل 542
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 542 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۳,۷۶۳,۰۰۰ تومان

۳,۴۹۹,۵۹۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 542 ultra

گاز رومیزی داتیس مدل 542 ultra
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 542 اولترا - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : سفید - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۴,۰۳۲,۰۰۰ تومان

۳,۷۴۹,۷۶۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 591

گاز رومیزی داتیس مدل 591
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 591 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۳,۳۳۴,۰۰۰ تومان

۳,۱۰۰,۶۲۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 541

گاز رومیزی داتیس مدل 541
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 541 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۳,۶۸۶,۰۰۰ تومان

۳,۴۲۷,۹۸۰ تومان

مقایسه
کاز رومیزی داتیس مدل 546

کاز رومیزی داتیس مدل 546
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 546 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۴,۰۱۳,۰۰۰ تومان

۳,۷۳۲,۰۹۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل ultra 550

گاز رومیزی داتیس مدل ultra 550
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 550 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : سفید - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : A - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۴,۴۵۴,۰۰۰ تومان

۴,۱۴۲,۲۲۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 597

گاز رومیزی داتیس مدل 597
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 597 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - رده مصرف انرژی : ََA - سایر ویژگی ها : سر شعله دوال -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۴,۱۱۷,۰۰۰ تومان

۳,۸۲۸,۸۱۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 550

گاز رومیزی داتیس مدل 550
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 550 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دوال sabaf -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۴,۱۷۲,۰۰۰ تومان

۳,۸۷۹,۹۶۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 595

گاز رومیزی داتیس مدل 595
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 595 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دوال 3 ژیگلور -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان

۲,۷۸۹,۰۷۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 526

گاز رومیزی داتیس مدل 526
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 526 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : مجهز به میکروسوییچ نسوز - مجهز به سیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

۲,۳۹۹,۴۰۰ تومان

مقایسه
گاز رومیزی داتیس مدل 525

گاز رومیزی داتیس مدل 525
داتیس

مشخصات عمومی نوع : گازی - تعداد شعله : پنج شعله - مدل : 525 - گارانتی : 2سال
مشخصات ظاهری جنس صفحه : شیشه - رنگ : مشکی - قطر : 8 میلیمتر - سیستم ایمنی : ترموکوپل
مشخصات فنی فندک اتوماتیک - سایر ویژگی ها : دوال 3 ژیگلور -مجهز به میکروسوییچ نسوز- مجهز بهسیستم جرقه زنی اتوماتیک - مجهز به گریل های چدنی

۷ %
۲,۸۶۷,۰۰۰ تومان

۲,۶۶۶,۳۱۰ تومان

گاز رومیزی

گازهای رومیزی تنها یک سطح کوچک در آشپزخانه‌های کوچک امروزی اشغال می‌کنند و  هر بار که به آشپزخانه خود نگاه کنید از فضای لوکس و مدرن و هارمونی زیبایی که در معماری داخلی آشپزخانه به وجود آورده‌اند، لذت خواهید بردهمچون سایر لوازم اصلی آشپزخانه گاز رومیزی نیز می تواند نقش مهمی در دکوراسیون آشپزخانه ایفا کند. امروزه گاز های رومیزی با توجه به تنوع محصول و البته جاگیری کم خود، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از دلایل اصلی خرید گازهای رومیزی تنوع زیاد آن‌هاست، انواع مختلفی از این گازها در بازار موجود است که به برقی و گازی تقسیم می‌شوند و هر کدام از این تقسیم‌بندی‌ها خود مدل‌های مختلفی از جمله استیل، شیشه‌ای، شیشه استیل، سرامیکی، شیشه آلومینیوم، لعابی و ... دارند. علاوه بر این‌ها در شکل ظاهری این اجاق گازها هم تنوع زیادی وجود دارد و می‌توان متناسب با دکور و فضای مورد نیاز، طرح آن‌ها را به صورت شکل مستطیلی رایج، شکل‌های چند ضلعی، دایره‌ای و نیم دایره‌ای و ... انتخاب نمود.

مشخصات عمومی
مشخصات ظاهری