گبه

گبه انواعی از زیرانداز می باشد و همچون فرش بافی ارزش هنری بسیاری نیز دارد بطوریکه امروزه در همه جای دنیا طرفداران بیشماری را به خود جلب کرده است. برخی از محققان دلیل نامگذاری این قالیچه با عنوان گبه را ضخیم بودن و کاربرد آن در حفاظت نسبت به عوامل مختلفی چون سرما می دانند. می توان گفت تاریخچه پیدایش و تولید گبه به زمان انسان‌های اولیه برمی گردد چرا که آنها در ابتدا از پوست حیوانات مختلف به عنوان زیرانداز خود استفاده می‌کردند و به مرور زمان و با کسب تجارب توانستند از پشم حیوانات اهلی نخستین زیراندازهای تار و پودی را تولید کنند که یکی از آنها گبه می باشد. گبه که به قالیچه خرسک نیز معروف است از جنس همان قالی می باشد با این تفاوت که در اندازه های کوچکتر و با پرزهایی بلندتر تهیه می شود و عمدتا هنر دست عشایر مناطق مختلفی چون بوشهر، شیراز، خراسان و … می باشد و در واقع جزو سرمایه اصلی این مردم محسوب می شود. از تفاوتهای اصلی گبه با فرش یا قالی را می توان در عواملی چون سایز، بلندی پرزها که بعضا به یک سانتیمتر هم می رسد و شمار پود بیشتری که در آنها به کار می‌رود که البته خود عاملی برای نرم بودن گبه ها نیز محسوب می شود دانست.