۰

گرمکن آب استخر و جکوزی

در هر مجموعه آبی به منظور حفظ سلامت شناگران و تامین شرایط آسایش آنان لازم است دمای آب استخر و جکوزی در محدوده مناسبی قرار گیرد. راه های مختلفی برای تامین انرژی لازم برای گرم کردن آب استخر و جکوزی وجود دارد. در بسیاری از آپارتمان ها انرژی لازم برای گرمایش تمام آب مصرفی از یک منبع تامین می شود. اما برای استخر و جکوزی سیستم ها و گرمکن های مختلفی ساخته و قابل تهیه هستند که می توانند به خوبی و به صورتی بهینه تر آب استخر و جکوزی شما را به دمای دلخواهتان برسانند. همچنین باید در نظر داشت  که به منظور تامین دمای آسایش، وجود یک سیستم گرمایش مناسب (گرمکن آب) جهت بالا بردن دمای آب استخر و جکوزی و جبران افت دمای آب در اثر تلفات گرمایی ناشی از انتقال حرارت آب از سطح استخر به هوا و به کاسه استخر ضروری است.