۰
مقایسه
گچ وخاک آماده سوپر متین کیسه 30 کیلویی

گچ وخاک آماده سوپر متین کیسه 30 کیلویی

مشخصات فنی نوع : همه کاره - نوع عرضه : کیسه - وزن : 30 کیلوگرم

۱۲,۹۰۰ تومان

مقایسه
گچ (سپید گچ) سوپر میکرونیزه ساوه طلایی کیسه 25 کیلوگرمی

گچ (سپید گچ) سوپر میکرونیزه ساوه طلایی کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : میکرونیزه - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 12 - 7 دقیقه - گیرش ثانویه : 25 - 20 دقیقه - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری روکار ، سفید کاری ، پرداخت ، ابزار زنی ، نازک کاری / مقاومت و سختی بالا / سازگار با شرایط اقلیمی و آب و هوای ایران

به زودی

مقایسه
گچ (سپید گچ) ساوه طلایی کیسه 25 کیلوگرمی

گچ (سپید گچ) ساوه طلایی کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : میکرونیزه - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 12 - 7 دقیقه - گیرش ثانویه : 25 - 20 دقیقه - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری روکار ، سفید کاری ، پرداخت ، ابزار زنی ، نازک کاری / مقاومت و سختی بالا / سازگار با شرایط اقلیمی و آب و هوای ایران

به زودی

مقایسه
گچ سفید کاری یاسمین 33 کیلویی

گچ سفید کاری یاسمین 33 کیلویی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - وزن : 33 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

به زودی

مقایسه
گچ سفید کاری یاسمین 25 کیلویی

گچ سفید کاری یاسمین 25 کیلویی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

به زودی

مقایسه
گچ زیر کار ثمین 25 کیلویی

گچ زیر کار ثمین 25 کیلویی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

به زودی

مقایسه
گچ سفید کاری سپید ساوه طلایی 30 کیلویی

گچ سفید کاری سپید ساوه طلایی 30 کیلویی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 12 - 7 دقیقه - گیرش ثانویه : 25 - 20 دقیقه - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری روکار ، سفید کاری ، پرداخت ، ابزار زنی ، نازک کاری / مقاومت و سختی بالا / سازگار با شرایط اقلیمی و آب و هوای ایران

به زودی

مقایسه
گچ زیرکاری سمنان زیوان 30 کیلویی خرده فروشی

گچ زیرکاری سمنان زیوان 30 کیلویی خرده فروشی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم

به زودی

مقایسه
گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 40 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 40 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 40 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 33 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 33 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 33 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 30 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 25 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ درسا (جبل متین) کیسه 30 کیلوگرم

گچ درسا (جبل متین) کیسه 30 کیلوگرم

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم

ناموجود

مقایسه
گچ درسا (جبل متین) کیسه 25 کیلوگرم

گچ درسا (جبل متین) کیسه 25 کیلوگرم

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 25 کیلوگرم

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری سوپر گچ متین 25 کیلویی

گچ سفیدکاری سوپر گچ متین 25 کیلویی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 14 - 10 دقیقه - گیرش ثانویه : 30 - 20 دقیقه - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری روکار ، سفید کاری ، پرداخت ، ابزار زنی ، نازک کاری / نوع بسته بندی : کیسه های پلی پروپلین / رنگ سفید / مقاومت و سختی بالا / سازگار با شرایط اقلیمی و آب و هوای ایران

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری جمیل کیسه 30 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری جمیل کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ زیرکار یاران کیسه 30 کیلوگرمی

گچ زیرکار یاران کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 40 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 40 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 40 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 33 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 33 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 33 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 30 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ زیرکار کناف کیسه 30 کیلوگرمی

گچ زیرکار کناف کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ حریر کیسه 25 کیلوگرمی

گچ حریر کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ سفید کاری حریر کیسه 30 کیلوگرمی

گچ سفید کاری حریر کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ پاششی (زیرکار) آلچی بای 30 کیلویی alcibay

گچ پاششی (زیرکار) آلچی بای 30 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر رطوبت / اجرا با دستگاه / مناسب برای استفاده به عنوان لایه اولیه بر روی سطوح سیمانی ، گچ و آجر

ناموجود

مقایسه
گچ کارتن پیر آلچی بای 30 کیلویی alcibay

گچ کارتن پیر آلچی بای 30 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : میکرونیزه - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : گچ معمولی تقویت شده / میکرونیزه / مناسب برای گچ بری های پیش ساخته ، قالب گیری و طراحی دکوراسیون

ناموجود

مقایسه
گچ سیوا آلچی بای 25 کیلویی alcibay

گچ سیوا آلچی بای 25 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : سیوا - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : دارای افزودنی های پلیمری / میکرونیزه / مناسب برای استفاده زیر کار و لایه اولیه بر روی سطوح بتنی،سیمانی و آجری / عایق

ناموجود

مقایسه
گچ ساتن آلچی بای 20 کیلویی alcibay

گچ ساتن آلچی بای 20 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : ساتن - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : دارای افزودنی های پلیمری / میکرونیزه / مناسب برای استفاده روکار و پوشش پایانی نمای ساختمان

ناموجود

مقایسه
گچ گیپتون آلچی بای 25 کیلویی alcibay

گچ گیپتون آلچی بای 25 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : گیپتون - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : زمان گیرش اولیه و ثانویه بیشتر نسبت به گچ های معمولی / چسبندگی بالا / مناسب برای سطوح صاف ( دیوار سیمانی ، بتنی ، فوم...) / حذف رابیتس کاری / جلوگیری از ترک خوردگی / جلوگیری از ریزش پس از خشک شدن

ناموجود

مقایسه
گچ و خاک ثمین 30 کیلویی

گچ و خاک ثمین 30 کیلویی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ میکرونیزه یاسمین 30 کیلویی

گچ میکرونیزه یاسمین 30 کیلویی

مشخصات فنی نوع : میکرونیزه - نوع عرضه : کیسه - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ زیرکار ثمین 33 کیلویی

گچ زیرکار ثمین 33 کیلویی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - وزن : 33 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ سفید کاری یاسمین 30 کیلویی

گچ سفید کاری یاسمین 30 کیلویی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

ناموجود

مقایسه
گچ درسا ممتاز 30 کیلوگرم

گچ درسا ممتاز 30 کیلوگرم

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم

ناموجود

مقایسه
گچ سوپر طلایی سپید گچ ساوه 30 کیلویی خرده فروشی

گچ سوپر طلایی سپید گچ ساوه 30 کیلویی خرده فروشی

مشخصات فنی نوع : میکرونیزه - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم

ناموجود

مقایسه
گچ میکرونیزه سوپر طلایی سپید گچ ساوه 30 کیلویی

گچ میکرونیزه سوپر طلایی سپید گچ ساوه 30 کیلویی

مشخصات فنی نوع : میکرونیزه - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 7 - 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 20 - 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مناسب برای مصارف : سفید کاری ، پرداخت ، نازک کارب ، ابزار زنی ، گچ بری ، مجسمه سازی / استحکام بالا / میکرونیزه / مقاومت فشاری : 8.5 / بدون نیاز به الک

ناموجود

مقایسه
گچ سفیدکاری سوپر گچ متین 30 کیلویی

گچ سفیدکاری سوپر گچ متین 30 کیلویی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 14 - 10 دقیقه - گیرش ثانویه : 30 - 20 دقیقه - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری روکار ، سفید کاری ، پرداخت ، ابزار زنی ، نازک کاری / نوع بسته بندی : کیسه های پلی پروپلین / رنگ سفید / مقاومت و سختی بالا / سازگار با شرایط اقلیمی و آب و هوای ایران

ناموجود

گچ

گچ

گچ، ماده‌ای است معدنی که در طبیعت به صورت سنگ گچ وجود دارد. گچ یکی از با ارزش‌ترین مواد ساختمانی به شمار می‌رود. سنگ گچ به فرمول CaSo4.2H2O از سنگ‌های ته‌نشستی است و میل ترکیبی شدیدی دارد و به همین خاطر به طور خالص یافت نمی‌شود، این سنگ بیش‌تر به‌صورت ترکیب با آهک، خاک رس، کربن و اکسیدهای آهن یافت می‌شود. از جمله مزایای گچ می توان به زودگیر بودن، قابلیت حجیم شدن، مقاومت در برابر آتش سوزی، اکوستیک بودن، ارزانی، شکل پذیری و سفید بودن آن اشاره کرد. از دیگر کاربردهای گچ می توان به گچبری های تزئینی نیز اشاره کرد.