۰

گیت

امروزه در تمامی مکان های عمومی و سازمانها که جمعیت زیادی در حال رفت و آمد هستند، نیاز به نظارت و کنترل تردد است که بوسیله دستگاه های گیت کنترل تردد انجام می شود. این گیتها برای کمک به ایجاد حفظ حریم شخصی و ایمنی، بسیار مناسب هستند. گیت های کنترل تردد بر ورود افراد به مکان های خاص و دسترسی آن ها برای استفاده از امکانات مختلف نظارت دارند و مشخص می کنند که چه کسی مجاز به ورود و دسترسی به مکانهای مشخص می باشد. در حال حاضر گیت های تردد مختلفی با امکانات متنوع در بازار وجود دارد که کاربر با توجه به نیاز خود از بین آن ها مناسب ترین گزینه را انتخاب می کند.