گیت و راه بند

گیت های راه بند یکی از ابزار کنترل تردد و حفاظتی-امنیتی می باشد که دارای انواع گوناگونی می باشند. این سیستم ها معمولا در مواقع غیر مجاز از طریق یک راه بند مانع از عبور شخص، وسیله ی نقلیه و یا شئ می شوند. از انواع رایج این راه بند ها می توان به راه بند های افقی، زمینی، و مسدود سازی کامل اشاره کرد.