۰

موتور گیربکس

همانطور که می دانید در آسانسور کششی نیروی محركه لازم برای حركت آسانسور و یا در واقع برای انتقال عمودی کابین آسانسور توسط موتور آسانسور ایجاد می شود. در این مدل از موتور آسانسور نیروی محرکه الکترو موتور از طریق چرخ دنده به قرقره کششی فلکه اصلی موتور آسانسور انتقال داده می شود که به این نوع از موتور آسانسور موتور گیربکس دار می گویند که خود این موتور گیربکس دار آسانسور به دو بخش دوسرعته و درایو دار تقسیم می گردد.