۰

یراق درب

درهای یک ساختمان به عنوان آستانه و دریچه ی ورود به آن، قطعا از تاثیرگذارترین و مهمترین قسمتهای یک ساختمان هستند. به همین دلیل به عنوان اولین جز ساختمان که کاربر فضا با آن ارتباط برقرار می کند، باید در همه ی جنبه ها کامل و زیبا باشند. از جمله جوانب تاثیرگذار در کارایی، ایمنی و زیبایی درهای ساختمان، یراق آلات آن و مهمترین آنها، انواع دستگیره در ساختمان است. مجموعه المان هایی که  جهت نصب درب یا استفاده آسان تر و یا افزودن ویژگی های خاص با نصب به آن استفاده می شود در دسته ی یراق آلات درب دسته بندی می شوند. با توجه به انواع و طرح های مختلف درب، یراق آلات درب هم متناسب با آن در دسترس کاربران قرار دارد.