۰

یراق پنجره

یراق آلات پنجره یکی از مهمترین اجزا در پنجره های دوجداره یوپی وی سی و آلومینیوم می باشند. در هر پنجره با توجه به نوع پنجره، جهت حرکت  پنجره و شعاع بازشو آن و بسته به ابعاد در، لنگه بازشو، مکانیزم مخصوص وجود دارد که سهولت در استفاده و تنوع زیادی در یراق آلات وجود دارد. مجموعه المان هایی که جهت نصب پنجره یا استفاده ی آسان تر و یا افزودن ویژگی های خاص با نصب به آن استفاده می شود در دسته ی یراق آلات پنجره دسته بندی می شوند. با توجه به انواع و طرح های مختلف پنجره، یراق آلات پنجره هم متناسب با آن در دسترس کاربران قرار دارد.