۰

فرستنده IR

امواج IR از جنس پرتوهای مادون قرمز هستند که شما می توانید با این امواج، تجهیزاتی نظیر  اسپیلت، تلوزیون، پخش کننده ها، هود آشپزخانه، آمپلی فایرها و غیره را کنترل نمایید. بطور کلی کلیه تجهیزاتی که از طریق ریموت کنترل های IR قابل کنترل می باشد، از طریق تلفن همراه هوشمند و تاچ پنل های سیستم هوشمند نیز بوسیله فرستنده ir قابل کنترل خواهند بود. فرستنده IR به عنوان جایگزین ریموت کنترل دستگاه خواهد بود.