۰
مقایسه
سیلندر قفل 60 سانت کامپیوتری برنجی پارس

سیلندر قفل 60 سانت کامپیوتری برنجی پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : مغزی قفل - جنس : استیل - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 190 گرم

۱۰۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
سیلندر قفل 70 سانت کامپیوتری برنجی پارس

سیلندر قفل 70 سانت کامپیوتری برنجی پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : مغزی قفل - جنس : استیل - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 190 گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
سیلندر قفل 80 سانت کامپیوتری برنجی پارس

سیلندر قفل 80 سانت کامپیوتری برنجی پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : مغزی قفل - جنس : استیل - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 190 گرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
سیلندر قفل 80 سانت کامپیوتری پارس قفل

سیلندر قفل 80 سانت کامپیوتری پارس قفل
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : مغزی قفل - جنس : استیل - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 190 گرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
سیلندر قفل 70 سانت کامپیوتری پارس قفل

سیلندر قفل 70 سانت کامپیوتری پارس قفل
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : مغزی قفل - جنس : استیل - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 3.5 × 7 سانتی‌متر - وزن : 190 گرم

۱۱۳,۵۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 700 پاترول - کد 042

قفل کتابی گیرا مدل 700 پاترول - کد 042
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 7x4.7x1.7 سانتیمتر - وزن : 285 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 8 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن : 25 میلیمتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 600 روکشدار کامپیوتری - کد 041

قفل کتابی گیرا مدل 600 روکشدار کامپیوتری - کد 041
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 6x5x2 سانتیمتر - وزن : 440 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 8 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن : 20 میلیمتر

۱۷۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 900 سوپر - کد 040

قفل کتابی گیرا مدل 900 سوپر - کد 040
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 9x6x2.5 سانتیمتر - وزن : 780 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 10 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن : 3.4 سانتیمتر

۲۴۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل پاترول 900 روکشدار کامپیوتری - کد 039

قفل کتابی گیرا مدل پاترول 900 روکشدار کامپیوتری - کد 039
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 10x6.3x2.5 سانتیمتر - وزن : 785 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 11 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن : 3.4 سانتیمتر

۲۳۴,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل پاترول روکشدار کامپیوتری 14 - کد 038

قفل کتابی گیرا مدل پاترول روکشدار کامپیوتری 14 - کد 038
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 10x3x7 سانتیمتر - وزن : 980 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 14 میلیمتر / دارای روکش فولادی سخت کاری شده / دارای دسته آبکاری و سخت کاری شده

۲۸۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 970 سوپر G کلید ایزویی - کد 036

قفل کتابی گیرا مدل 970 سوپر G کلید ایزویی - کد 036
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 10x3x7 سانتیمتر - وزن : 930 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 14 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن: 34 میلیمتری / قفل کتابی نوع Super-G 970

۳۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 900 - کد 035

قفل کتابی گیرا مدل 900 - کد 035
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 8.8x5.6x2 سانتیمتر - وزن : 640 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 12 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن: 2.9 سانتیمتر

۲۰۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 700 - کد 034

قفل کتابی گیرا مدل 700 - کد 034
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 7x5x2 سانتیمتر - وزن : 375 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 8 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن: 24 میلیمتر

۱۷۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 600 - کد 033

قفل کتابی گیرا مدل 600 - کد 033
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 6x4.5x2 سانتیمتر - وزن : 300 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 8 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن: 20 میلیمتر

۱۴۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز گیرا مدل 75 سوپر 14 - کد 032

قفل آویز گیرا مدل 75 سوپر 14 - کد 032
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 11x8.2 سانتیمتر - وزن : 1000 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 14 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن: 2.8 سانتی‌متر

۲۹۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
سیلندر قفل 60 سانت کامپیوتری پارس قفل

سیلندر قفل 60 سانت کامپیوتری پارس قفل
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : مغزی قفل - نحوه باز شدن : کلیدی

۱۰۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 850 روکشدار کامپیوتری - کد 029

قفل کتابی گیرا مدل 850 روکشدار کامپیوتری - کد 029
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 8.5x6.3x2.6 سانتیمتر - وزن : 780 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 12 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن: 2.5 سانتی‌متر

۲۴۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز گیرا مدل 75 سوپر 12 - کد 028

قفل آویز گیرا مدل 75 سوپر 12 - کد 028
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 10x8.2 سانتیمتر - وزن : 940 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 12 میلیمتر / دارای روکش فولادی / پهنای محل قفل شدن: 2.8 سانتی‌متر

۲۸۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 970 سوپر G - کد 027

قفل کتابی گیرا مدل 970 سوپر G - کد 027
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 9.7x6x3 سانتیمتر - وزن : 1000 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 14 میلیمتر

۳۲۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید دوشیاره مدل 1000BDX

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید دوشیاره مدل 1000BDX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 925 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید چهاربر مدل 1000BSx

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید چهاربر مدل 1000BSx
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 925 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۷۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 1000BSP

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 1000BSP
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ابعاد قفل 10×7×3 سانتی متر- ضخامت حلقه ( میله ) 14 میلی متر - وزن : 925 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید ناودانی مدل 1000BRX

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید ناودانی مدل 1000BRX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ابعاد قفل 10×7×3 سانتی متر- ضخامت حلقه ( میله ) 14 میلی متر - وزن : 925 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید معمولی مدل 1000BS

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید معمولی مدل 1000BS
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ابعاد قفل 10×7×3 سانتی متر- ضخامت حلقه ( میله ) 14 میلی متر - وزن : 925 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۲۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل پاترول روکشدار کامپیوتری 12 - کد 023

قفل کتابی گیرا مدل پاترول روکشدار کامپیوتری 12 - کد 023
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 10x6x3 سانتیمتر - وزن : 890 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 12 میلیمتر / دارای پهنای قسمت قفل شونده‌ی 38 میلی‌متری / دارای روکش فولادی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید دوشیاره مدل 1000DX

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید دوشیاره مدل 1000DX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ابعاد قفل 10×7×3 سانتی متر- ضخامت حلقه ( میله ) 14 میلی متر - وزن : 925 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۸۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 950 اسپشیال (special) - کد 020

قفل کتابی گیرا مدل 950 اسپشیال (special) - کد 020
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 10x6x3 سانتیمتر - وزن : 900 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 14 میلیمتر

۳۷۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید چهاربر مدل 1000SX

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید چهاربر مدل 1000SX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ابعاد قفل 10×7×3 سانتی متر- ضخامت حلقه ( میله ) 14 میلی متر - وزن : 880 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 970 سوپر (سخت کاری شده) - کد 018

قفل کتابی گیرا مدل 970 سوپر (سخت کاری شده) - کد 018
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 9.7x6.7x3 سانتیمتر - وزن : 960 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 14 میلیمتر / دارای پوشش فولادی / قفل کتابی نوع Super 970 / دارای پهنای قسمت قفل شونده‌ی 34 میلی‌متری

۳۰۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 1000SP

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 1000SP
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ابعاد قفل 10×7×3 سانتی متر- ضخامت حلقه ( میله ) 14 میلی متر - وزن : 925 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : سایز قفل 100 - قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۲۴,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید ناودانی مدل 1000RX

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید ناودانی مدل 1000RX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ابعاد قفل 10×7×3 سانتی متر - وزن : 855 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : سایز قفل 100 - قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۳۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید معمولی مدل 1000S

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید معمولی مدل 1000S
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ابعاد قفل 10×7×3 سانتی متر - وزن : 895 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۱۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش برق با کلید دوشیاره مدل 900BDX

قفل کتابی پارس روپوش برق با کلید دوشیاره مدل 900BDX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : آلومینیوم - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 702 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۸۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی گیرا مدل 950 روکش سندبلاست کامپیوتری - کد 017

قفل کتابی گیرا مدل 950 روکش سندبلاست کامپیوتری - کد 017
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : فولاد - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 9.7x6.7x3 سانتیمتر - وزن : 960 گرم - سایر ویژگی ها : ضخامت حلقه : 14 میلیمتر / دارای پوشش فولادی

۲۸۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش برق با کلید چهاربر مدل 900BSX

قفل کتابی پارس روپوش برق با کلید چهاربر مدل 900BSX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : آلومینیوم - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 702 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش برق با کلید کامپیوتری مدل 900BSP

قفل کتابی پارس روپوش برق با کلید کامپیوتری مدل 900BSP
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : آلومینیوم - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 702 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۳۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار برق با کلید ناودانی مدل 900BRX

قفل کتابی پارس روپوش دار برق با کلید ناودانی مدل 900BRX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : آلومینیوم - نحوه باز شدن : کلیدی - وزن : 702 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید دوشیاره مدل 900BX

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید دوشیاره مدل 900BX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : آلومینیوم - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه ( میله ) 12 میلی متر - ابعاد قفل 9×6×2 سانتی‌متر - وزن : 702 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۱۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید چهاربر مدل 900SX

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید چهاربر مدل 900SX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه ( میله ) 14 میلی متر - ابعاد قفل 10×7×3 سانتی‌متر - وزن : 702 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۵۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 900SP

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 900SP
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه ( میله ) 12 میلی متر - ابعاد قفل 9×6×2 سانتی متر - وزن : 702 گرم - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۱۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید ناودانی مدل 900RX

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید ناودانی مدل 900RX
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه ( میله ) 12 میلی متر - ابعاد قفل 9×6×2 سانتی متر - وزن : 680 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید معمولی مدل 900S

قفل کتابی پارس روپوش دار با کلید معمولی مدل 900S
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه ( میله ) 12 میلی متر - ابعاد قفل 9×6×3 سانتی متر - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات با کیفیت شرکت پارس ساخته شده در ایران - جنس بدنه اصلی از زاماک با فولاد سخت کاری شده - دارای کلید محدب برای ایمنی در برابر سرقت - مقاوم در برابر فشار و ضربه و برش - کلید و سیلندر تمام برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی

۱۰۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس مدل 700SP برنجی با کلید کامپیوتری

قفل کتابی پارس مدل 700SP برنجی با کلید کامپیوتری
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه ( میله ) 12 میلی متر - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : جهت میله و کلید دوطرفه - قفل و یراق آلات کیفیت بالای شرکت پارس ساخته شده در ایران جنس بدنه اصلی از چدن سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی توپی و کلید های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی رنگ الکترو استاتیک جهت جلوگیری از زنگ زدن

۹۴,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز گیرا مدل 50 تخت دسته بلند - کد 016

قفل آویز گیرا مدل 50 تخت دسته بلند - کد 016
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 15x5x1.8 سانتیمتر - وزن : 350 گرم - سایر ویژگی ها : قفل آویز نوع 50 / دارای ارتفاع قسمت قفل شونده‌ی 80 میلی‌متری / دارای پهنای قسمت قفل شونده‌ی 27 میلی‌متری

۱۶۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز گیرا مدل 60 تخت دسته بلند - کد011

قفل آویز گیرا مدل 60 تخت دسته بلند - کد011
گیرا

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 15x6x2 سانتیمتر - وزن : 515 گرم - سایر ویژگی ها : کلید معمولی 3 تایی با مارک گیرا / دسته قطر 10 میلیمتر آبکاری شده / زبانه ای / دارای ارتفاع قسمت قفل شونده‌ی 100 میلی‌متری / دارای پهنای قسمت قفل شونده‌ی 32 میلی‌متری

۱۷۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی پارس مدل 970SP برنجی با کلید کامپیوتری

قفل کتابی پارس مدل 970SP برنجی با کلید کامپیوتری
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه ( میله ) 12 میلی متر - 9×6×2 سانتی متر - دارای کلید : 4 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : جهت میله و کلید دوطرفه - قفل و یراق آلات کیفیت بالای شرکت پارس ساخته شده در ایران جنس بدنه اصلی از چدن سخت کاری و پوشش کروم میله های فولادی توپی و کلید های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی رنگ الکترو استاتیک جهت جلوگیری از زنگ زدن

۲۵۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی 950 برنجی گرده ماهی روپوشدار پارس

قفل کتابی 950 برنجی گرده ماهی روپوشدار پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : کیفیت ساخت بالا استفاده از شمش برنجی سخت کاری شده برای بدنه اصلی قفل بدنه اصلی دارای روکش آلومینیوم حلقه فولادی سخت کاری شده با آبکاری کروم و ضد خش کلید‌های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه‌ها مجهز به فنرهای استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل مقاوم در برابر فشار، ضربه و برش

۲۳۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی 950S برنجی گرده ماهی روپوشدار پارس

قفل کتابی 950S برنجی گرده ماهی روپوشدار پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت 8 میلی‌متر - 1.7×5×7.5 سانتی‌متر - وزن : 0.61 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : کیفیت ساخت بالا استفاده از شمش برنجی سخت کاری شده برای بدنه اصلی قفل بدنه اصلی دارای روکش آلومینیوم حلقه فولادی سخت کاری شده با آبکاری کروم و ضد خش کلید‌های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه‌ها مجهز به فنرهای استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل مقاوم در برابر فشار، ضربه و برش

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی 750S برنجی گرده ماهی  روپوشدار پارس

قفل کتابی 750S برنجی گرده ماهی روپوشدار پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت 8 میلی‌متر - 1.7×5×7.5 سانتی‌متر - وزن : 0.61 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : کیفیت ساخت بالا استفاده از شمش برنجی سخت کاری شده برای بدنه اصلی قفل بدنه اصلی دارای روکش آلومینیوم حلقه فولادی سخت کاری شده با آبکاری کروم و ضد خش کلید‌های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه‌ها مجهز به فنرهای استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل مقاوم در برابر فشار، ضربه و برش

۱۶۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی 850S برنجی گرده ماهی روپوشدار پارس

قفل کتابی 850S برنجی گرده ماهی روپوشدار پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - دارای کلید : 3 کلید - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : کاربری شمش برنجی در بدنه اصلی قفلها با پوشش فولاد 2.سختکاری (سمانتاسیون) و پوشش کرم حلقه های فولادی به منظور جلوگیری از برش و زنگ زدگی 3.کلید های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها 4.کاربرد فنر های استیل در تمام قسمت ها جهت جلوگیری از زنگ زدگی 5.برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل

۱۸۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی 850 برنجی گرده ماهی پارس

قفل کتابی 850 برنجی گرده ماهی پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - دارای کلید : 3 کلید - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : کیفیت ساخت بالا استفاده از شمش برنجی سخت کاری شده برای بدنه اصلی قفل بدنه اصلی دارای روکش آلومینیوم حلقه فولادی سخت کاری شده با آبکاری کروم و ضد خش کلید‌های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه‌ها مجهز به فنرهای استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل مقاوم در برابر فشار، ضربه و برش

۱۷۸,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی 750 برنجی گرده ماهی پارس

قفل کتابی 750 برنجی گرده ماهی پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت 8 میلی‌متر - 1.7×5×7.5 سانتی‌متر - وزن : 0.61 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : کیفیت ساخت بالا استفاده از شمش برنجی سخت کاری شده برای بدنه اصلی قفل بدنه اصلی دارای روکش آلومینیوم حلقه فولادی سخت کاری شده با آبکاری کروم و ضد خش کلید‌های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه‌ها مجهز به فنرهای استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل مقاوم در برابر فشار، ضربه و برش

۱۶۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل کتابی 600 برنجی پارس

قفل کتابی 600 برنجی پارس
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : کتابی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 6×4×2 سانتی‌متر - وزن : 330 گرم - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : سایز قفل 600 - قفل و یراق آلات کیفیت بالای شرکت پارس ساخته شده در ایران

۱۴۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز پارس سربی روپوش دار میله 12 با کلید کامپیوتری مدل 75SP

قفل آویز پارس سربی روپوش دار میله 12 با کلید کامپیوتری مدل 75SP
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه 12 میلی متر - 7×5×3 سانتی متر - وزن : 655 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : سایز قفل 75 - قفل و یراق آلات کیفیت بالای شرکت پارس ساخته شده در ایران - بدنه اصلی قفل از جنس زاماک با پوشش فولاد - سخت کاری و پوشش کروم حلقه های فولادی - استفاده از دو زبانه ی قفل شونده جهت ایمنی بیشتر - کلید های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل

۲۵۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز پارس سربی روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 75CSP

قفل آویز پارس سربی روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 75CSP
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه 12 میلی متر - 7×5×3 سانتی متر - وزن : 655 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : سایز قفل 75 - قفل و یراق آلات کیفیت بالای شرکت پارس ساخته شده در ایران - بدنه اصلی قفل از جنس زاماک با پوشش فولاد - سخت کاری و پوشش کروم حلقه های فولادی - استفاده از دو زبانه ی قفل شونده جهت ایمنی بیشتر - کلید های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل

۱۲۳,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز پارس سربی روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 65CSP

قفل آویز پارس سربی روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 65CSP
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه 10 میلی متر - 6×4×2 سانتی متر - وزن : 477 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : سایز قفل 65 - قفل و یراق آلات کیفیت بالای شرکت پارس ساخته شده در ایران - بدنه اصلی قفل از جنس زاماک با پوشش فولاد - سخت کاری و پوشش کروم حلقه های فولادی - استفاده از دو زبانه ی قفل شونده جهت ایمنی بیشتر - کلید های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز پارس سربی روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 55CSP

قفل آویز پارس سربی روپوش دار با کلید کامپیوتری مدل 55CSP
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه 8 میلی متر - 6×4×2 سانتی متر - وزن : 365 گرم - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی 12 ماهه شرکت پارس قفل - سایر ویژگی ها : قفل و یراق آلات کیفیت بالای شرکت پارس ساخته شده در ایران - بدنه اصلی قفل از جنس زاماک با پوشش فولاد - سخت کاری و پوشش کروم حلقه های فولادی - استفاده از دو زبانه ی قفل شونده جهت ایمنی بیشتر - کلید های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه ها - فنر های استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل

۹۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز پارس 60 برنجی گرده ماهی پایه بلند

قفل آویز پارس 60 برنجی گرده ماهی پایه بلند
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه 10 میلی متر - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی - سایر ویژگی ها : برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل استفاده از دو زبانه قفل شونده جهت ایمنی بیشتر - سختکاری (سمانتاسیون) و پوشش کرم حلقه های فولادی به منظور جلوگیری از برش و زنگ زدگی- کاربرد فنر های استیل در تمام قسمت ها جهت جلوگیری از زنگ زدگی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز پارس 50 برنجی گرده ماهی پایه بلند

قفل آویز پارس 50 برنجی گرده ماهی پایه بلند
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : ضخامت حلقه 8 میلی متر - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی - سایر ویژگی ها : برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل استفاده از دو زبانه قفل شونده جهت ایمنی بیشتر - سختکاری (سمانتاسیون) و پوشش کرم حلقه های فولادی به منظور جلوگیری از برش و زنگ زدگی- کاربرد فنر های استیل در تمام قسمت ها جهت جلوگیری از زنگ زدگی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
قفل آویز پارس 70 برنجی گرده ماهی دو زبانه

قفل آویز پارس 70 برنجی گرده ماهی دو زبانه
پارس قفل

مشخصات فنی نوع : آویزی - جنس : برنج - نحوه باز شدن : کلیدی - ابعاد : 7×5×2 سانتی‌متر - 12 میلی‌متر - دارای کلید : 3 عدد - گارانتی : گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی - سایر ویژگی ها : کیفیت ساخت بالا - استفاده از شمش برنجی نورد شده برای بدنه اصلی قفل - حلقه فولادی سخت کاری شده با آبکاری کروم - استفاده از دو زبانه قفل شونده جهت ایمنی بیشتر - کلید‌های برنجی جهت جلوگیری از ساییدگی ساچمه‌ها - مجهز به فنرهای استیل جهت جلوگیری از زنگ زدگی - برگشت خودکار کلید به حالت اولیه پس از باز شدن قفل - مقاوم در برابر فشار، ضربه و برش

۲۱۸,۰۰۰ تومان